Έναρξη Λειτουργίας Ορχήστρας Πνευστών – Sistema Cyprus

Από τον Οκτώβριο του 2020 ο πυρήνας Λάρνακας του Sistema Cyprus μεγάλωσε, αφού άρχισε τη λειτουργία της η μπάντα πνευστών. Ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της ορχήστρας είναι οι δυο πυρήνες Λευκωσίας και Λάρνακας να υπάρχουν ως ξεχωριστές οντότητες αλλά συνάμα  να μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργώντας την ολοκληρωμένη συμφωνική ορχήστρα του Sistema Cyprus

Τα παιδιά συναντιούνταν στο Ίδρυμα μαζί με τους δασκάλους και την ομάδα του πυρήνα Λάρνακας δύο φορές την εβδομάδα για περίπου δυόμισι ώρες, όπου παρακολουθούσαν μαθήματα εκμάθησης του μουσικού τους οργάνου. Λόγω τον περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, δεν ήταν εφικτό για τα παιδιά να παρακολουθήσουν μαθήματα συνολικά ως ορχήστρα. Μέσα από μικρότερα σύνολα όμως άρχισαν σιγά σιγά την μετάβαση και ένταξη τους στην ορχήστρα.

Αυτό φυσικά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη των χορηγών του προγράμματος που στηρίζουν την καλλιτεχνική και κοινωνική δράση του Πυρήνα Λάρνακας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, στο κύριο χορηγό την εταιρία XM, στο δικηγορικό γραφείο Argyrou Law, τα Intercity Buses και το Savino Rock Bar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: