Σειρά Εργαστηρίων Σεναριογραφίας

Η σεναριογραφία είναι μια μορφή τέχνης άμεσα συνδεδεμένη τόσο με την γραφή όσο και με τον κινηματογράφο. Οι ρίζες της συναντιούνται στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και η εξέλιξη της είναι εμφανής μέχρι και σήμερα. Στο εργαστήρι σεναριογραφίας οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν το πως μια ιδέα ή ένα «όραμα»  μπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί με τελικό σκοπό να μετουσιωθεί σε εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, ήρθαν σε επαφή με τις βασικές αρχές της σεναριογραφίας, με την δομή, με τους ποικίλους τρόπους γραφής, την οργάνωση  και ανάλυση των σκηνών. Η σειρά εργαστηρίων αποτελείτο από ένα κύκλο 12 συναντήσεων που έδωσε την δυνατότητα στους συμμετεχόντες εκτός από το κινηματογραφικό σενάριο να γνωρίσουν το τηλεοπτικό και το διαφημιστικό. Με το τέλος του σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχοντας έγραψε το δικό του σενάριο ταινίας μικρού μήκους.

Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων όμως, η πανδημία του κορονοϊού ανέτρεψε τα σχέδιά μας, οπότε οι συναντήσεις συνέχισαν να πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακών συναντήσεων».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: