Μονοήμερα Εργαστήρια Light Challenge και Κώδικας Χρώμα

Μονοήμερα δημιουργικά εργαστήρια γεμάτα χρώματα και σχήματα πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο από τις 8 μέχρι 18 του μήνα, σε διάφορα βιβλιοπωλεία της Λάρνακας και Επαρχίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους. Τα εργαστήρια αυτά,  LightChallengeκαι Κώδικας Χρώμα, τα οποία απευθύνονταν σε ενήλικες και παιδιά, σκοπό είχαν τον εμπλουτισμό και τη κατανόηση του εσωτερικού κόσμου των συμμετεχόντων μέσα από δημιουργικές και πανέμορφες κατασκευές. Μια διαδικασία ανακάλυψης των χρωμάτων που κατενθουσίασε του συμμετέχοντες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: